Marki, ul. Fabryczna 2, tel. (22) 781 14 06

Nasze imprezy

Niedziela z Mamą, niedziela z Tatą
Od początku istnienia MOK-u, cykl imprez dla dzieci w wieku 4-7 lat pt. "Niedziela z mamą, niedziela z tatą" cieszy się nieustającym zainteresowaniem małych odbiorców i ich rodziców i opiekunów. Są to widowiska teatralne - z udziałem aktorów, spektakle lalki i aktora lub kukiełkowe, występy dziecięcych ulubieńców z programów telewizyjnych oraz bale i zabawy z wodzirejem, piosenką, konkursami i wieloma innymi atrakcjami.

Imprezy dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych
W budynku Mareckiego Ośrodka Kultury, w salach pełniących również funkcję galerii, odbywają się liczne imprezy z udziałem wybitnych artystów z Warszawy i okolic a także mareckich profesjonalistów i amatorów, utalentowanych dzieci i młodzieży szkolnej oraz uczestników zajęć w naszych ogniskach artystycznych. Dbamy oto aby wystawa i towarzyszące jej inne wydarzenia artystyczne uzupełniały się wzajemnie.
Wiele imprez o zasięgu ogólnomiejskim i powiatowym jest organizowanych przy współpracy z miejscowymi, warszawskimi i powiatowymi placówkami oświatowymi, kulturalnymi, sportowo-rekreacyjnymi i odbywają się one nie tylko w Markach na Fabrycznej 2. Bardzo nas cieszy, że często w imprezach uczestniczą jako wykonawcy i odbiorcy przedstawiciele różnych pokoleń.

Kawiarenka Artystyczna
Dla młodzieży i dorosłych, często i dzieci, najczęściej w ramach "Kawiarenki artystycznej", organizowane są dwu- lub trzyczęściowe spotkania, często tematyczne, z muzyką, poezją, plastyką, w których programie są koncerty, recitale, wernisaże, wieczory literackie, wywiady, prelekcje, w tym z kręgu kultury chrześcijańskiej, patriotyczne i okolicznościowe (bożonarodzeniowe, wielkanocne, noworoczne, lub z okazji Dni Seniora, Dnia Babci i Dnia Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i inne).
afiszafiszafisz


Cykliczne programy artystyczne
Marecki Ośrodek Kultury jest animatorem różnorodnych prezentacji i występów artystycznych z miejscowych szkół dla seniorów, kombatantów oraz dzieci i ich rodziców. Odbywają się cykliczne programy artystyczne "Seniorzy Seniorom" (z udziałem zespołów artystycznych z innych klubów seniora), "Dzieci - Seniorom" (przygotowane przez pedagogów i uczniów szkół mareckich), występy mareckich zespołów artystycznych, koncerty uczestników zajęć w naszym Ognisku Muzycznym dla rodziców i przyjaciół oraz zaproszonych gości.

Autokarowe wyjazdy na różnorodne wydarzenia kulturalne
Stała współpraca MOK-u z warszawskimi instytucjami upowszechniania kultury oraz ośrodkami kultury w powiecie wołomińskim stwarza możliwość organizacji dla mieszkańców Marek autokarowych wyjazdów na różnorodne wydarzenia kulturalne - do kin, teatrów i sal widowiskowych, galerii i muzeów oraz na imprezy kulturalne pod gołym niebem.


Imprezy ogólnomiejskie i powiatowe
Konkursy recytatorskie, plastyczne, ortograficzne oraz przeglądy artystyczne organizowane są we współpracy z miejscowymi, warszawskimi i powiatowymi placówkami oświatowymi, kulturalnymi, sportowo-rekreacyjnymi, Markowianie chętnie wyjeżdżają też na konkursy organizowane przez inne placówki. Wszystkie one dają uczestnikom możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień szerszej publiczności. Są także wspaniałą okazją do konfrontacji.

Marecki Ośrodek Kultury był współorganizatorem Ogólnomiejskich Festynów Rekreacyjnych, którym patronowali Burmistrz Miasta i Przewodnicząca Rady Miejskiej. MOK jest członkiem Porozumienia Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego: współorganizuje i aktywnie uczestniczy w Konkursach Muzyki Elektronicznej, Turniejach Tańca, Zlotach Klubów Seniora, konkursach Wiedzy o Powiecie Wołomińskim w Języku Angielskim.