Marki, ul. Fabryczna 2, tel. (22) 781 14 06

Konkursy wiedzy o UE

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej "Markowianin, Polak, Europejczyk, czyli nie taka Unia straszna." adresowany jest do mareckich gimnazjalistów, którzy ukończyli 14 lat. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o integracji europejskiej, współdziałaniu państw i społeczeństw oraz o funkcjonowaniu instytucji Unii Europejskiej.

Obecnie, idea integracji europejskiej powiązana jest z wieloma sferami życia codziennego. Podstawowa wiedza z zakresu Unii Europejskiej wymagana jest podczas egzaminu gimnazjalnego, matury z historii, geografii, czy wiedzy o społeczeństwie, a także na wielu kierunkach studiów. Również w życiu zawodowym zrozumienie mechanizmów, jakimi rządzi się postępująca integracjami pomiędzy krajami Wspólnoty jest niezbędne na wielu stanowiskach, zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym. Dlatego też Rada Miasta Marki oraz Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego wspólnie organizują Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, by w przystępny sposób zachęcić uczniów do zgłębienia wiedzy na temat idei integracji europejskiej oraz jej rozwoju na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.