Marki, ul. Fabryczna 2, tel. (22) 781 14 06

Konkursy recytatorskie

Ogólnomiejski konkurs recytatorski, "Marecka Jesień Poezji" organizowany co roku dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów, stanowi refleksję nad kondycją człowieka w świecie. Zarówno nauczyciele jak i młodzież przygotowując utwory do recytacji, mają możliwość bliższego obcowania z literaturą, która ukazuje piękno i dramaty życia we wszystkich jego przejawach. Proponowane tematy m.in. ("Chrystus wczoraj, dziś i zawsze", "Strofy o porach roku" (2 razy), "To lubię" (2 razy), "Moja ojczyzna, mój dom", "Pięknie żyć", "Dobrem zwyciężaj", "I uśmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa"...), "Kochajmy zwierzęta", "Miłość nie jedno ma imię" oraz "Ze sztuką na Ty" i "Strofy o muzyce", "Poezja ks. Jana Twardowskiego", "Drzewa w poezji" pomagają zwrócić uwagę uczestników konkursu na potrzebę nieustannego rozwoju duchowego, emocjonalnego. Udział w konkursie zaś pozwala rozbudzić, umocnić miłość do sztuki, uczy poszukiwania prawdy i dobra; jest też okazją do podzielenia się swym talentem ze środowiskiem rówieśniczym.