Marki, ul. Fabryczna 2, tel. (22) 781 14 06

konkursy ortograficzne

POWIATOWY KONKURS SPRAWNOŚCI ORTOGRAFICZNEJ
jest autorskim programem Mareckiego Ośrodka Kultury zrealizowanym w ramach POROZUMIENIA DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY POPWIATU WOŁOMIŃSKIEGO. Od pierwszej do siódmej edycji patronował naszemu konkursowi znakomity językoznawca redaktor Andrzej IBIS-Wróblewski.  Był i pozostał dla nas wielkim autorytetem. Był także naszym przyjacielem.

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Organizowany przez Marecki Ośrodek Kultury od 1996 roku dla uczniów siódmych klas szkół podstawowych, a następnie pierwszych klas szkół gimnazjalnych w Markach Konkurs Sprawności Ortograficznej „Dyktando Ibisa” stał się imprezą powiatową. Współorganizatorami konkursu są Ośrodki Kultury powiatu wołomińskiego. Z Domami i Ośrodkami Kultury współpracują szkoły.

PATRONAT KONKURSU:
Konkursowi patronują Starosta Powiatu Wołomińskiego i Burmistrzowie miast uczestniczących w konkursie.

UCZESTNICY I CEL KONKURSU:
POWIATOWY KONKURS SPRAWNOŚCI ORTOGRAFICZNEJ organizowany dla młodzieży uczęszczającej do I klas szkół gimnazjalnych w powiecie wołomińskim, jest nie tylko okazją do sprawdzenia wiedzy w zakresie poprawności językowej, ale także zachętą do poznawania zasad polskiej ortografii i doskonalenia umiejętności sprawnego pisania.

I ETAP  - ELIMINACJE SZKOLNE
II ETAP - ELIMINACJE W OŚRODKACH KULTURY z udziałem 15-osobowych reprezentacji z każdego gimnazjum w mieście, zgłoszonych po eliminacjach szkolnych. Uroczyste podsumowanie konkursów w ośrodkach kultury. Wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów II etapu.
III ETAP -  FINAŁ DYKTANDA odbywa się zawsze w Mareckim Ośrodku Kultury z udziałem 5-osobowych reprezentacji zgłoszonych przez  ośrodki kultury po eliminacjach miejskich.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU
Z UDZIAŁEM PATRONÓW I LAUREATÓW KONKURSU ORAZ ZAPROSZONYCH GOŚCI także zawsze odbywa się w Mareckim Ośrodku Kultury. W programie: uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów, spotkanie z językoznawcą prof. WŁODZIMIERZEM GRUSZCZYŃSKIM, patronami konkursu oraz zaproszonymi gośćmi.

NAGRODY:
Nagrody dla laureatów etapu miejskiego fundują ośrodki kultury.
Nagrody dla laureatów szczebla powiatowego funduje starosta powiatu wołomińskiego.
Nauczyciele laureatów szczebla powiatowego (I, II i III miejsca) otrzymują pamiątkowe dyplomy.