Marki, ul. Fabryczna 2, tel. (22) 781 14 06

Konkursy instrumentalne

REGULAMIN OGÓLNY MARECKIEGO KONKURSU MUZYKI INSTRUMENTALNEJ

Marecki Ośrodek kultury serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z Marek do udziału w organizowanym corocznie 
przez naszą instytucję KONKURSIE MUZYKI INSTRUMENTALNEJ.

 

Konkurs realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych 
(z wyjątkiem uczniów szkół muzycznych)

  • I-III klasa szkoły podstawowej
  • IV - VI klasa szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych

oraz kategoriach instrumentalnych: keyboard, pianino, gitara klasyczna, skrzypce, akordeon, flet i inne.

 NAGRODY

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy natomiast z każdej kategorii wiekowej laureaci (trzy pierwsze miejsca) otrzymują pamiątkowe puchary i statuetki.

 INFORMACJE OGÓLNE

  • Uczestników prosimy o dokonywanie zgłoszenia do udziału w konkursie poprzez złożenie wypełnionej KARTY UCZESTNICTWA (wzór w MOKu oraz dołączony do regulaminu)
  • Każdy uczestnik może zaprezentować 1 lub 2 utwory muzyczne o łącznym czasie wykonania do 5-ciu minut
  • Wykonawca uczestniczący po raz kolejny w Konkursie nie może wykonywać ponownie tych samych utworów
  • Marecki Ośrodek Kultury zapewnia aparaturę nagłaśniającą, akustyka, keyboard Casio "Celviano"
  • Dla chętnych jest możliwość podłączenia własnego sprzętu
  • Zgłoszenie jest równocześnie zgodą na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas Konkursu, a powstały materiał będzie własnością organizatora.
  • Podczas przesłuchań oraz koncertu laureatów obowiązuje strój galowy

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 ZAPRASZAMY!