Marki, ul. Fabryczna 2, tel. (22) 781 14 06

Konkursy

Marecki Ośrodek Kultury organizuje konkursy ortograficzne, recytatorskie, plastyczne, rekreacyjne oraz przeglądy artystyczne we współpracy z miejscowymi, warszawskimi i powiatowymi placówkami oświatowymi, kulturalnymi, sportowo-rekreacyjnymi. Markowianie chętnie wyjeżdżają też na konkursy organizowane przez inne placówki.

Marecki Ośrodek Kultury był współorganizatorem Ogólnomiejskich Festynów Rekreacyjnych, którym patronowali Burmistrz Miasta i Przewodnicząca Rady Miejskiej. MOK jest członkiem Porozumienia Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego: współorganizuje i aktywnie uczestniczy w Konkursach Muzyki Elektronicznej, Turniejach Tańca, Zlotach Klubów Seniora, konkursach Wiedzy o Powiecie Wołomińskim w Języku Angielskim, podobnie jak współpracuje przy konkursach organizowanych na terenie Marek. Konkursy i przeglądy dają uczestnikom możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień szerszej publiczności. Są także wspaniałą okazją do konfrontacji.