Marki, ul. Fabryczna 2, tel. (22) 781 14 06

O Galerii Mareckiego Ośrodka Kultury

Galeria Mareckiego Ośrodka Kultury istnieje od kwietnia 1991 roku. Mieści się na pierwszym piętrze w salach spełniających nie tylko funkcje wystawiennicze, ale także służących do zajęć dydaktycznych i klubowych, jako miejsce wielu imprez i spotkań. Bywalcy galerii mogą obejrzeć tu głównie malarstwo, tkaninę, kolaż, grafikę, plakat, rysunek, fotografie, projekty architektoniczne - w galerii zorganizowano ponad 180 wystaw indywidualnych i zbiorowych. Brali w nich udział artyści profesjonalni warszawscy i mareccy, nieprofesjonalni i amatorzy, uczniowie wyższych i średnich szkół plastycznych mieszkający w Markach, uczestnicy zajęć i warsztatów w ognisku plastycznym MOK, uczestnicy konkursów plastycznych organizowanych przez MOK we współpracy z miejscowymi szkołami i inni.

 
Wstępy do katalogów wystaw w naszej galerii pisali: Jarosław Daszkiewicz, Maria Teresa Krawczyk, Bartłomiej Gutowski, Magda Gutowska, Magdalena Hniedziewicz, Anna Kwiatkowska-Misiurska, Luiza Wojciechowska-Konopka.
 
Galeria spełnia nie tylko funkcje wystawiennicze, ale prowadzi również szereg działań edukacyjno-wychowawczych. Oprócz organizowania wystaw artystów z uznanym dorobkiem twórczym, galeria marecka promuje rozwijające się talenty, nie tylko młodych twórców, ale także osób dorosłych, wprowadzanych w arkana sztuki w pracowni plastycznej ośrodka (malarstwo sztalugowe, batik, malarstwo na szkle, grafika, kolaż, asamblaż i inne). Warsztaty plastyczne były i są prowadzone z udziałem artystów wystawiających tu swoje prace. Malarstwo i rysunek - Luiza Wojciechowska-Konopka, Tadeusz Lużyński, Katarzyna Listwon, Hanna Klimecka, Anna Chełmicka (dwukrotnie), Anna Kryńska-Kwaśniewska; tkaniny aplikacyjne i zabawki - Anna Kwiatkowska-Misiurska, batik - Irena Zawało, Agata Gruber, malarstwo na szkle - Barbara Wiernicka-Domagała, Katarzyna Listwon, kolaż i asamblaż - Anna Dąbrowska-Pękocka, Antonina Michalska, wycinanka: Piotr Sztuczyński. Odbyło się wiele wystaw najlepszych prac dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczących w zajęciach plastycznych i warsztatowych w naszej pracowni.
 
Wystawy indywidualne. Na indywidualnych wystawach prezentowali u nas swoje prace najczęściej artyści warszawscy: m.in. Maria Anto, Marian Adamczyk, Wanda Badowska - Twarowska, Krystyna Bieniek, Anna Chełmicka, Stefan Centomirski, Antoni Chodorowski (trzykrotnie), Erazm Ciołek, Włodzimierz Dawidowicz, Alina Dorada - Krawczyk, Jacek Frankowski (trzykrotnie), Magdalena Gozdek, Jerzy Heinze, Ludwik Jaksztas, Elżbieta Kaniecka-Siegoczyńska, Aleksandra Kann-Bogomilska, Katarzyna Szymon Kobyliński, Stefan Komincz, Aleksandra Krupska, Anna Kryńska-Kwaśniewska, Anna Lisiewicz-Grundland, Wiesława Łobos, Franciszek Maśluszczak, Barbara Michałowska (dwukrotnie), Maria "Malina" Najdek, Wojciech Noworyta, Rafał Olbiński, Ewa Panasiuk, Teresa Panasiuk (dwukrotnie), Ryszard Horowitz, Janusz Piotrowski, Tadeusz Popielczyk, Zyta Sikorowa, Franciszek Starowieyski, Barbara Szubińska, Waldemar Świerzy, Wiesław Wałkuski, Barbara Wiernicka-Domagała (czterokrotnie), Luiza Wojciechowska-Konopka, Wanda Wójcik, Alicja Wyszogrodzka, Jacek Antoni Zieliński, Irina Zawało oraz artyści mareccy: Zofia Chojnowska, Zdzisław Domolewski (dwukrotnie), Jarosław Drążek, Michał Gątarzewski, Ewa Kann (1923-2006), Katarzyna Karolak, Katarzyna Kasenko, Agnieszka Kowalska (dwukrotnie), Anna Kwiatkowska-Misiurska (wielokrotnie), Tadeusz Kulesza, Katarzyna Listwon (czterokrotnie), Tadeusz Lużyński (1934-2010) (sześciokrotnie), Dariusz Maciuszko, Mieczysław Misiurski (trzykrotnie), Grzegorz Malinowski, Teresa Muszakowska (dwukrotnie), Bożena Polk, Piotr Piekarz, Beata Sobczak, Piotr Sztuczyński, Monika Załęska - także wystawiali tutaj swoje prace indywidualnie.
Aktualnie planowane są indywidualne wystawy artystów mareckich: Michała Abramowicza, Tadeusza Wolskiego, Janiny Zajączkowskiej, Grażyny Marii Zamorskiej "Bonacza".  
Pokazano także reprodukcje prac Mikołaja Čiurlonisa (kilkukrotnie), wielkiego litewskiego artysty, który ostatni rok życia spędził w Markach-Pustelniku oraz reprodukcje prac Józefa Mehoffera.
 
Wystawy zbiorowe prezentujące prace artystów z Marek, Warszawy i okolic, pokonkursowe i plenerowe a także zagraniczne. Odbyło się 11 wystaw Prezentacji Plastyki Mareckiej z udziałem artystów profesjonalnych, amatorów, uczniów i studentów szkół plastycznych, uczestników warsztatów MOK - związanych z Markami przez miejsce urodzenia, zamieszkania, pracy lub inne ważne więzi. Było wiele wystaw prac uczestników zajęć i warsztatów w Ognisku Plastycznym m. in. "Batikowy jubileusz - 2010", "Odkrywać siebie" - malarstwo, rysunek, 2010, "Przygoda ze sztuką" - malarstwo, rysunek, 2011, "Kreską i plamą" - malarstwo, rysunek, "Piękno batiku" 2013, "Arkana sztuki" 2013 - malarstwo i rysynek, a także wystawy poplenerowe i ogólnomiejskie wystawy pokonkursowe organizowane przy współpracy z miejscowymi szkołami. Były też wystawy organizowane przy współpracy m.in. z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, muzeami, ośrodkami kultury, placówkami oświatowymi w Markach, Towarzystwem Przyjaciół Marek, Towarzystwem Przyjaciół Radzymina oraz wystawy autorskie współorganizowane z kolekcjonerem plakatów Sylwestrem Marzochem (1954-2007) i Kacprem Marzochem z Ząbek, mareckim historykiem Zbigniewem Paciorkiem, art. plastykami Anną Kwiatkowską-Misiurską, Tadeuszem Lużyńskim, poetą i animatorem kultury Mieczysławem Mieczkowskim. Było także wiele wystaw związanych z losami Polski i Marek mających walor nie tylko artystyczny, ale także historyczny i edukacyjny.
 
Wernisaże. Zorganizowano ponad sto wernisaży. Każdy z nich miał starannie przygotowaną oprawę artystyczną. Podczas uroczystości otwarcia wystaw autorzy prezentowanego dorobku mają możliwość wprowadzenia gości w świat swoich dokonań artystycznych. Odbywa się to najczęściej w bezpośrednich rozmowach prowadzonych w dużej sali ekspozycyjnej, na ten czas za aprobatą autora przeobrażonej w "kawiarenkę artystyczną", gdzie goście wygodnie zasiadają przy stolikach, częstowani są kawą, herbatą i słodyczami. Na siedząco jest również wygodniej wysłuchać koncertu czy recytacji w wykonaniu znanych muzyków, aktorów lub wykładów krytyków sztuki, towarzyszących otwarciom wystaw. Uroczystości otwarcia wystaw fotografii często wzbogacają pokazy slajdów oraz bezpośredni komentarz i odpowiedzi autora na pytania gości. Podczas uroczystości gromadzących wyjątkowo liczną publiczność lub mających bardziej oficjalny charakter (np. wystawa: "Prymas Tysiąclecia", Prezentacje Plastyki Mareckiej) lub na życzenie autora prac, kawiarenka przemieszcza się do mniejszej sali sąsiedniej. 
Galeria ma grono swoich stałych bywalców, związanych z nią od momentu jej zaistnienia, a z każdą wystawą przybywają nowi zwolennicy i entuzjaści tak zaaranżowanych wystaw i programów słowno-muzycznych, często określanych przez organizatorów jako "Wieczory Trzech Muz".
 
Organizacja pracy Galerii Mareckiego Ośrodka Kultury. Od początku istnienia galerii do lutego 2010 komisarzem prawie wszystkich wystaw była instruktor plastyki Hanna Klimecka. Obecnie obowiązki te pełni artysta plastyk Luiza Wojciechowska-Konopka. Wystawy są organizowane przy współpracy dyrekcji i całego zespołu oraz artystów wystawiających swoje prace i współpracujących z nami placówek. 
Z okazji wystaw Ośrodek Kultury wydaje skromne zaproszenia, afisze, katalogi zawierające kilka zdjęć prac, notę biograficzną, wypowiedź artysty, recenzje, dedykacje poetyckie... Od marca 2004 roku prowadzona jest wirtualna dokumentacja wystaw, a wielu artystom biorących w nich udział zostały założone strony internetowe. 
Na dużej planszy przed wejściem do galerii często umieszczone są zdjęcia wybrane z albumów autora, kserokopie wycinków prasowych, fragmenty z katalogu itp.
 
Propozycja dla grup zorganizowanych - cykl "Z wizytą u nas".  Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym prowadzone są  lekcje o sztuce, podczas których artysta plastyk Luiza Wojciechowska-Konopka szczegółowo omawia aktualną wystawę, zwraca uwagę na istotne  problemy plastyczne, które szczególnie interesują autora prac a także (przez interaktywną formę zajęć) daje uczestnikom zajęć możliwość osobistego odniesienia się do prezentowanych treści i pomaga kształtować własne kryteria estetyczne. Zajęcia te prowadzimy z powodzeniem od wielu lat, ich inicjatorką była instruktor plastyki Hanna Klimecka, a wpisy w naszych kronikach świadczą niezbicie o niesłabnącym zainteresowaniu, jakim cieszy się ta forma popularyzacji kultury i sztuki. Zapraszamy szczególnie szkoły!
 
Galeria jest otwarta dla zwiedzających w czasie wolnym od imprez, spotkań oraz zajęć klubowych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.